AnnaN työt ja taidot

Syntymäaika: 1.9.1976

Koulutus

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 8.–9.4.2017
Opi tekemään e-kirja: ePub-kirjan mahdollisuuksien ja rajoitteiden ymmärtäminen, ePub-kirjan tekeminen ja sen sisäisen rakenteen ymmärtäminen, mahdollisten virheilmoitusten tulkitseminen ja ePub-kirjan korjaaminen niiden perusteella, tekstin valmistelu ePub-kirjaa varten ja e-kirjojen tuottaminen.

Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitos/aikuiskoulutuskeskus, 1.–10.6.2004
Digitaalinen julkaisun valmistus: digikuvaus, kuvankäsittely, skannaus, lehden ja kirjan taitto, pdf-tiedostot, muut painoon valmistavat työt.

Oulun yliopisto, 12.9.2001–20.5.2003
Tiedeviestinnän maisteriohjelma, johon kuuluivat kokonaisuudet: tiedeviestintä 20 opintoviikkoa, historian popularisointi 15 opintoviikkoa, harjoittelu 10 opintoviikkoa ja lopputyö 15 opintoviikkoa.

Oulun yliopisto, filosofian maisteri, 1.9.1995–13.9.2001
Pääaine: Suomen ja Skandinavian historia
Sivuaineet: yleinen historia, taidehistoria, valtio-oppi, sosiologia, naistutkimus, ympäristönsuojelu

Karkkilan lukio, ylioppilas, 6.1995

Julkaistut historiateokset, joissa Anna Nieminen on vastannut kirjoitus- ja tutkimustyöstä ja/ tai toimitustyöstä

Neljä vuosikymmentä valistusta ja valvontaa: Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry. 1962–2002. (Tutkimus- ja kirjoitustyö).

Ylioppilaskunnasta Pedon vuosiin: Oulun yliopiston Pedagogian ylioppilaat ry. 1953–2003. (Tutkimus- ja kirjoitustyö).

Sata vuotta pohjoisen maaseudun hyväksi: Lapin Maatalousseura 1906–2006. Jyväskylä 2005. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus).

Jokivarren savuista kasvukunnaksi: Kiiminki 150 vuotta. Porvoo 2008. (Kahden artikkelin tutkimus- ja kirjoitustyö, koko kirjan toimitus ja taitto).

Vuosisadan matka: oululaisen taksiautoilun historia 1906–2006. Oulu 2006. (Kahden pro gradu -tutkielman editointi kirjaksi, kuvatoimitus, taitto.)

Valoa yössä! Taksi 100 vuotta. Mobilia säätiö. Kerava 2006. (Kolmen artikkelin tutkimus- ja kirjoitustyö).

Uunosta Välkyksi: Oulun yliopiston ylioppilaskunta vuosina 1959–2009. Porvoo 2010. (Tutkimus- ja kirjoitustyö yhdessä kahden muun kirjoittajan kanssa, toimitus).

Oululaisen opiskelija-asumisen ykköset. Oulu 2011. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).

Abrobaturi, apporobatus, approbatur: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 60 vuotta. Porvoo 2011. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).

Ravintoa tiedonnälkäisille: Uniresta Oy ja sen edeltäjät vuosina 1962–2012. Turku 2012. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).

Kauppaklubi sata vuotta Oulussa. Oulunsalo 2012. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).

Yhdessä ylöspäin. Reisjärven Osuuspankki vuosina 1915–2015. Kokkola 2015. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus ja kuvatoimitus).

Kesäyliopisto, ensimmäinen yliopistoni. Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto vuosina 1965–2015. Saarijärvi 2015. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus ja kuvatoimitus).

Piirin lapset kertovat. Elämä Törnävän sairaalan yhteisössä 1930–1970-luvuilla. Saarijärvi 2015. (Toimitus).

Olkaamme veljiä vieraalla maaperällä. Oulun Karjalaseura vuosina 1940–2015. Kokkola 2015. (Toimitus yhdessä kirjan kirjoittajan Karoliina Kemppaisen kanssa).

Helvin tarina. Kempele 2015. (Haastattelu- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).

Kokkolan kaupungin historia V osa 1945–1976. Kokkolan kaupunki 2016. (Kokkolan kulttuurihistoriaa käsittelevän artikkelin tutkimus- ja kirjoitustyö).

Kalkkimaa. Sata vuotta kaivostoimintaa Torniossa. Kokkola 2017. (Toimitus yhdessä kirjan kirjoittajan Karoliina Kemppaisen kanssa).

Pohjoisen elinkeinoelämän asialla. Oulun kauppakamari vuosina 1918–2018. Oulu 2018. (Tutkimus- ja kirjoitustyö yhdessä FT Matti Salon kanssa, toimitus, kuvatoimitus).

Muita töitä

Freelance-toimittajana tiedon keräämistä, haastattelujen tekemistä, juttujen kirjoittamista ja kuvituksen ideointia vuodesta 2001 alkaen. Juttuja julkaistu mm. seuraavissa lehdissä: Tiede, Kaleva, Historia, Eläkeläinen, Lemmikki, Lapsen Maailma, Retki, Maaseudun Tulevaisuus.

Kaleva Kustannus Oy:n toimittajana juttujen ideoimista ja kirjoittamista, haastattelujen tekemistä, ennakoivaa taittoa ja muita uutistoimittajan töitä vuonna 2010.

Maailmankauppojen liitto ry:n tiedotusoppaan suunnittelijana ja kirjoittajana vuonna 2002.

Ulkoasiainministeriön tapahtumissa luennoitsijana Kulttuurien museolla ja Kaapelitehtaalla vuonna 2002.

Oulun yliopistossa tuntiopettajana opetuksen suunnittelua ja tiedejournalismin kursseilla opettamista vuosina 2006–2016 ja 2018– sekä tiedekasvatuskurssin toteuttamista joka toinen vuosi vuodesta 2008 alkaen.

Oulun yliopistossa koulutussuunnittelijana Tiedeviestinnän maisteriohjelman suunnittelua, valmistelua, tiedotusta, suhteiden luomista ja ylläpitoa yhteistyökumppaneihin vuonna 2006.

Sinni voimavarakeskus Oy:n ja Oulun seudun NYTKIS:n (Naisjärjestöt yhteistyössä) kouluttajana opetuksen suunnittelua ja Strateginen kirjoittaminen -koulutuksen toteuttamista 2008.

Kiiminkijoen opistossa historia-aiheisen opintopiirin suunnittelua ja ohjaamista vuonna 2009.

Lapin yliopiston ja Saamelaisalueenkoulutuskeskuksen yhteisessä DAVVI-hankkeessa tiedejournalismikoulutuksen suunnittelua ja opetusta etäopetuksena vuonna 2012.

Oulun Kauppaklubin historia-aiheeseen multimediaan tietojen ja materiaalien keräämistä vuonna 2012.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa seniorien historia-aiheisten opintopiirien suunnittelua ja ohjaamista vuosina 2013-2015 ja 2017.

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa HUMAUS-hankkeessa suunnittelijana opiskelijoiden tavoittamista sekä opintoneuvontaan liittyvien tietojen ja ohjeiden jakamista vuosina 2014 ja 2015.

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa tuntiopettajana viestinnän opintojen suunnittelua ja opetusta verkkoympäristössä vuodesta 2016 alkaen.

Markkinointi- ja viestintätöitä Kustannusosakeyhtiö Kumioravalle vuosina 2016 ja 2018.

Historia-aiheisten sisältöjen suunnittelua ja toteuttamista Oulun kauppakamarille 100-vuotisjuhlavuoteen liittyen vuonna 2018, muun muassa lehtijuttuina, powerpoint-slideina ja netin juhlasivuston aineistoina.  

Uusimmat kirjani

Oulun kauppakamarin 100-vuotishistoria, yhdessä FT Matti Salon kanssa.

Reisjärven Osuuspankin 100-vuotishistoria

Reisjärven Osuuspankin 100-vuotishistoria.

Haluatko lisätietoa?

Jätä kysymyksesi ja yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä.

Suosittele meitä