HISTORIAN JA VIESTINNÄN BLOGI

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous työlle

AnnaN historia ja viestintä on oululaisen Anna Niemisen perustama yritys, joka on ollut toiminnassa jo toistakymmentä vuotta.

 • Historiatoimikunta tukee, ohjaa ja päättää
  23/09/2022 - Anna Nieminen 0 Kommentit
  Historiatoimikunta tukee, ohjaa ja päättää

  Kun yhdistys, yritys tai muu organisaatio on päättänyt tilata historiakirjan, sen kannattaa nimetä historiatoimikunta tai historiatyöryhmä. Se ei ole muistelupiiri, sillä haastateltavia ja informantteja kyllä löytyy tarvittaessa muutenkin.

  Historiatoimikunnan tai -työryhmän tehtävinä ovat tukea ja ohjata tutkijaa työssään ja tehdä kirjaan liittyviä päätöksiä. Toimikuntaan valittavien on hyvä olla kunnolla perillä toimikunnan tarkoituksesta jo valintavaiheessa.

  Hyvin toimivan historiatoimikunnan tai historiatyöryhmän ominaisuuksia ovat:

  • Jäseniä on 3–8. Isommassa ryhmässä tulee enemmän näkemyksiä kirjaprojektin tueksi, mutta toisaalta on helpompi ajatella toisten hoitavan hommat ja vaarana on passiivisuus. Pienempi porukka sopii kokousajat ketterämmin, mutta sen toimintakyky on haavoittuvampi esimerkiksi sairaustapausten sattuessa.
  • Ihmiset osaavat kuunnella ja uskaltavat puhua.
  • Löytyy kykyä kompromisseihin ja ymmärrystä sille, että kirjalla on aikataulunsa ja eri työvaiheiden määräpäiviinkin on sitouduttava.
  • Mukana ei olla pelkästään nimellisesti.
  • Jäsenillä on mielenkiintoa ja uteliaisuutta historiaa, oman organisaationsa menneisyyttä ja kirjan tekemistä kohtaan.

  Historiatoimikunnalle tai -työryhmälle on syytä valita puheenjohtaja ja sihteeri. Sihteeri laatii kokouksista pöytäkirjat tai muistiot.

  Puheenjohtaja edustaa usein historiakirjan tilaajaa esimerkiksi työnsä puolesta. Hän huolehtii tilaajan eduista muun muassa taloudellisesti, kutsuu kokoukset koolle, pitää omalta osaltaan toimikunnan työskentelyn aktiivisena, etsii tarvittaessa kokouksissa kompromisseja mielipiteiden kirjosta ja huolehtii kirjan tekemisen aikatauluista yhdessä muiden kanssa.

  Historiatoimikunnassa tai -työryhmässä osallistuminen vaatii aikaa ja sitoutumista, mutta se on myös antoisaa ja palkitsevaa. Kun kirja lopulta tulee painosta, se tuntuu erityisen omalta ja tärkeältä.

  Lue lisää
 • LinkdeIn toimisto Miten käyttää LinkedIniä tieteen parissa?
  10/12/2019 - Anna Nieminen 0 Kommentit
  Miten käyttää LinkedIniä tieteen parissa?

  Tieteeseen kuuluvat yhdessä tekeminen, jatkuva keskeneräisyys, tiedon kumuloituminen ja pyrkimys avoimuuteen. Näitä voi pitää

  hyvinä lähtökohtina myös LinkedInin käytössä, mutta huomioi, että kyse on somekanavasta.

  Osa ihmisistä vierastaa LinkedIniä kokien sen itsensä kehumisen ja työelämän supersuorittajien areenaksi. Todellisuus on kuitenkin
  monipuolisempi, ja jokaisella on vapaus tehdä valintoja. Mieti, kenen kanssa verkostoidut, millaisiin keskusteluihin osallistut ja mihin ryhmiin liityt. Jos
  LinkedIn on kahvila, itse saa valita, mihin pöytään istuu ja minkälaisia keskusteluja aloittaa.

  Aina ei ole pakko olla omien postausten päähenkilönä itse, vaikka joskus sekin kannattaa tehdä. Omaa asiantuntijuutta ja osaamista voi
  tuoda esille:


  • Kertomalla kiinnostavista seminaareista.
  • Vinkkaamalla inspiroivia kirjoja ja tutkimuksia.
  • Nostamalla esiin kollegaa tai opiskelukaveria.
  • Kysymällä ideoita ja näkökulmia omaan työhön liittyen. Voit kertoa myös harkintasi mukaan keskeneräisistä suunnitelmista, selvittämistä vaativista kysymyksistä ja niistä asioista, jotka eivät ole omia vahvuuksia.

  Lukuvinkki: Ilkka Olanderin kiinnostava teksti Tutkija sosiaalisessa mediassa – verkkonäkyvyydellä on väliä ei ole ihan uusi, mutta
  näkökulmat ovat yhä ajankohtaisia.
  Lue lisää
 • Miksi pienenkin yhdistyksen kannattaa olla somessa?
  03/09/2019 - Anna Nieminen 0 Kommentit
  Miksi pienenkin yhdistyksen kannattaa olla somessa?

  Joissakin yhdistyksissä somen käyttöä vielä harkitaan. Tässä muutamia syitä, miksi se kannattaa.


  Se on ilmaista tai hyvin edullista. Joissakin yhdistyksissä käytetään yhä tuloihin nähden merkittäviä summia jäsenkirjeiden postittamiseen
  ja paperisiin jäsenlehtiin.

  Somessa tavoittaa uusia ihmisiä helposti sen sijaan, että aina kysellään väkeä samoista pienistä ympyröistä.

  Yhdistyksen passiiviset rivijäsenet, entiset jäsenet, jäsenten kaverit ja muut lähistöllä hengaajat voivat olla somessa oivallisia
  tiedonlevittäjiä, kun yhdistys ilmoittelee toiminnastaan. Vaikka he itse eivät ryhtyisi aktiivisiksi toimijoiksi, heidän kauttaan voi löytyä kultakimpaleita.

  Kaikki jäsenet eivät asu lähellä tai ehdi aina paikalle. Somessa voisi nähdä helposti, mitä on meneillään.

  Pienemmässä yhdistyksessä ei tarvitse osata kaikkia someniksejä eikä tehdä päivityksiä jatkuvasti. Hyötyä ja hyviä puolia voi saada
  vähemmälläkin.

  Lue myös Viestintä-Pirittan bloggaajan Susanna Koiviston kandidaatin tutkielmasta Sosiaalinen media toiminnan tukena suomalaisella järjestökentällä.
  Tutkielma on tehty Tampereen yliopiston Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan.

  Lue lisää
 • Mitä muuta historiasta kuin kirja?
  01/08/2019 - Anna Nieminen 0 Kommentit
  Mitä muuta historiasta kuin kirja?

  Kun menneisyyden tapahtumia, kehityskulkuja ja ilmiöitä haluaa tallentaa ja esitellä muille, historiateoksen tilalle tai rinnalle on useita 

  muita toteuttamistapoja. Historiaa voi koota esimerkiksi:


  • Powerpoint-sarjaksi – sen painopiste voi olla visuaalisessa ilmeessä.
  • Aikajanaksi.
  • Www-sivustoksi.
  • Someen päivitysten kokonaisuudeksi, joka voidaan suunnitella osallistavaksi ja vuorovaikutteiseksi.
  • Blogiin, jonne voidaan myös kutsua kirjoittajia.
  • Teemahaastattelujen sarjaksi. 

  Milloin kannattaa harkita jotakin muuta historian viestimisen tapaa kuin historiateosta?

  • Jos kirja ei kiinnosta tai tavoittaa huonosti mahdollisen kohderyhmän.
  • Historiateosta on mahdotonta tehdä ihan hetkessä. Jos valmista halutaan nopeasti tiettyyn tilaisuuteen, muut vaihtoehdot voivat olla realistisempia kalenterin kannalta.
  • Eri ratkaisuilla on erilaiset kustannukset. Kirja ei ole halvin vaihtoehto.
  • Historia-aiheisia somepäivityksiä tai blogeja on helppo kenen tahansa jakaa eteenpäin. Niiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessakaan ei ole kohtuuttoman suuri työ. Historiateoksen tekeminen tai tilaaminen ulkopuoliselta kirjoittajalta on huomattavasti työläämpää.


  Monipuolisuuskin toimii. Samasta aihepiiristä voidaan tehdä historiateos, video, aikajana nettiin ja postata someen kiinnostavasti.

  Yksi netistä löytyvä yrityshistorian toteutus on Keuruun Energian tarina. Yhtiö ei ole minulle tuttu, enkä ole ollut tarinaa tekemässä. Toisissa kohdissa nauratti, toisissa historian siivet havisivat. Ajatuksia heräsi ainakin.

  Lue lisää
 • Mitä hyötyä historian kirjoittamisesta on organisaatiolle?
  19/06/2019 - Anna Nieminen 0 Kommentit
  Mitä hyötyä historian kirjoittamisesta on organisaatiolle?

  Kun yritys, yhdistys tai muu organisaatio teettää vaiheistaan historiakirjan, parhaassa tapauksessa se saa muutakin kuin valmiin

  teoksen. Tässä omien työvuosieni aikana kertyneitä näkökulmia, miksi historian kirjoittaminen on organisaatiolle kannattavaa.

  1. Lukeminen on viihdyttävää ja kirjat kiinnostavia.

  2. Hyvin tehty historiateos on myös imagojuttu. Se kertoo toiminnan vakaudesta ja jatkuvuudesta.

  3. Kirjan suunnitteleminen, sen odottaminen ja mahdollisiin haastatteluihin tai muihin työvaiheisiin osallistuminen luovat me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta
  organisaation toimijoiden kesken.

  4. Usein historiakirja annetaan lahjana organisaation keskeisille toimijoille, heitä haastatellaan tai heidän kuviaan on teoksessa. Tämä koetaan arvostuksen
  osoituksena.

  5. Historiateos voi syntyä ammattitaitoisen historiantutkijan työnä. Mutta jos ”omalla väellä” on innokkuutta osallistua, kirjaprojekti voidaan suunnitella heidän
  kirjoitustensa varaan. Esimerkiksi yhdistyksessä voidaan toteuttaa opintopiiri, jossa kirjoitetaan sovituista aiheista. Tällöin kirjalla on syytä olla kokenut
  toimittaja vastaamassa siitä, ettei kokonaisuus jää hajanaiseksi.

  6. Historiakirjat herättävät yhteistä virettä eri sukupolvien välille.

  7. Mitä pitempään organisaatio on toiminut ja mitä enemmän väki on vaihtunut, sitä enemmän menneisyys on hämärän peitossa nykyisille toimijoille. Joskus nykyisessä toiminnassa tarvitaan menneisyyden nimiä, vuosilukuja tai vaikkapa entistentoimitilojen osoitteita. Kirjan julkaisemisen jälkeen tiedot ovat selkeästi koossa ja helposti löydettävissä. Myös ns. hiljaista tietoa saadaan talteen haastatteluilla.

  Arjen kiireessä organisaatioissa joudutaan usein keskittymään juokseviin asioihin ja käytännönhommiin. Osaavassa historiankirjoituksessa mennään niitä syvemmälle, ja eri aikakausien tärkeät linjaukset ja keskustelut nousevat esiin. Historiateoksessa voidaan käsitellä esimerkiksi sitä, miten toiminnan ydinalueet ovat muuttuneet tai koska organisaatio alkoi profiloitua etujärjestöksi ja tapahtuiko se yksimielisesti.

  Asioita ja kehityskulkuja tarkastellaan suhteessa yhteiskunnan tapahtumiin ja muutoksiin. Kun menneisyyden isot ja pienet teemat ovat tiedossa, organisaatiossa voidaan miettiä, halutaanko menneiltä vuosikymmeniltä jotakin tähän päivään.


  Mielestäni historiateos ja siihen kuuluva urakka ovat ikään kuin ”organisaation välitilinpäätös”. Kirjaan liittyvistä ratkaisuista ihmiset voivat olla eri mieltä. Tavallisimpia mielipide-erojen aiheuttajia ovat kysymykset siitä, mitkä asiat ovat kaikkein keskeisimpiä aihealueita organisaation toiminnassa, keitä henkilöitä pitää tai ei pidä haastatella ja mitä kuvia kirjaan valitaan.

  Tarve ottaa kantaa kertoo ehkä siitä, että toiminnalla on tai on ollut merkitystä. Ei ole samantekevää, mitä siitä kirjoitetaan ja mitkä kuvat siihen liitetään. Menneisyyden asioita ja tapahtumia jokainen katsoo tietysti omasta näkökulmastaan. Ihmiselämään kuuluvat erimielisyydet ja ristiriidat. Esimerkiksi satavuotishistoria täynnä menestystä ja päivänpaistetta ei ole uskottava.

  Historiankirjoittaja ei ole psykologi, mutta ihmisiä voi kuunnella tasapuolisesti, hakea kompromisseja ja pyrkiä kirjoittamaan vanhat asiat faktojen mukaan mutta kärjistämättä. Sitten voidaan jatkaa puhtaammalta pöydältä.

  Lisää näkökulmia historiateoksen ominaisuuksiin, tilaamiseen ja tekemiseen löytyy vaikkapa Tilaushistoriakeskukselta.

  Lue lisää